Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.09.2017 - 13:59  //  aktualizácia: 04.09.2017 - 14:00  //  zobrazené: 211

Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční 7. septembra 2017 ( štvrtok ) o 15,30 h v budove domu kultúry.


Program:


1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Návrh plánu činnosti komisie na 2. polrok 2017 – predseda komisie
4. Priebežné hodnotenie KL 2017 – zástupca MsKS
5. Vinárska súťaž Terra Wag – Ing. Čižmáriková
6. Návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa za rok 2017
7. Kam v Šali – september 2017 – zástupca MsKS
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie


Prizvaní:

- Ing. Čižmáriková – ref. kultúry MsÚ
- Ing. Botka – vedúci MsKS


Šaľa 4.9.2017
Július Morávek
predseda komisie