Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.01.2018 - 10:57  //  aktualizácia: 17.01.2018 - 10:58  //  zobrazené: 247

Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu, ktoré sa uskutoční dňa 23. januára 2018 ( utorok ) o 15,00 h v budove domu kultúry.

 

Program:


1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
3. Návrh na uzavretie partnerstva s mestom v Srbsku – Ing. Vargová E.
4. Činnosť ZPOZ-u v roku 2017 – Ing. Čižmáriková
5. Projekt ,,Šaľa- mesto života a kultúry“ – Mgr. Hatala
6. Rôzne
7. Návrh na uznesenie
8. Ukončenie


Šaľa, 16. jan. 2018

Július Morávek
predseda komisie


Prizvaní:

- Ing. Vargová, MsÚ
- Ing. Čižmáriková, MsÚ
- Mgr. Hatala, MsKS
- Ing. Botka, MsKS