Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 10.03.2017 - 13:55  //  aktualizácia: 10.03.2017 - 13:56  //  zobrazené: 1102

DO PRÁCE NA BICYKLI

Obyvatelia Šale majú aj tento rok možnosť zapojiť sa do celonárodnej kampane „Do práce na bicykli“ a urobiť tak niečo pre svoje zdravie, kondíciu, peňaženku a životné prostredie.

Tohtoročná, v poradí už štvrtá celonárodná kampaň, má ambíciu propagovať výhody, ktoré každodenné používanie bicykla do práce so sebou prináša a zároveň poukázať na negatívne dopady individuálnej automobilovej dopravy na zhoršujúcu sa kvalitu života v našich mestách. Novinkou tohtoročnej súťaže bude Tvár kampane Peter Sagan, ktorý je svojim ľudským prístupom k bicyklovaniu nepochybne silnou motiváciou pre všetkých tých, ktorí sa rozhodnú šliapať do pedálov do práce nielen počas trvania kampane.

Organizačným a odborným garantom podujatia je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tým potvrdia, že budú v období od 1. do 31. mája 2017 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu. Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracovisku v danom meste. Do podujatia sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií. Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Každý tím musí mať minimálne 2 členov, najviac však 4. Podujatia sa môžu zúčastniť aj tímy študentov z rovnakej školy, ktorí sa do súťaže zaregistrujú a tiež si budú o tom zapisovať výsledky na uvedenej webovej stránke. Títo študenti musia v deň začiatku kampane, t. j. 1. mája 2017, dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.

Do súťaže sa započítavajú iba cesty do práce a z práce. Za jeden deň je možné absolvovať maximálne 2 súťažné jazdy. Počítajú sa aj cesty cez víkend, ak išlo o dni, keď súťažiaci musel ísť do práce. Evidenciu vrátane označenia všetkých jázd aj voľných dní je potrebné robiť denne, spätne je možná evidencia najneskôr do 4 dní. Po uplynutí tejto doby už nebude možné spätne uviesť prejdené kilometre ani počet jázd.

Tímy zo Šale, ktoré majú záujem zapojiť sa do súťaže „Do práce na bicykli“, sa môžu zaregistrovať na prihlasovacom online formulári uverejnenom na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu už dnes, najneskôr však do 5. mája 20107.

Štatút súťaže je zverejnený na webovej stránke www.mindop.sk (v záložke Doprava – Cyklistická doprava a cykloturistika), ako aj na webovej stránke súťaže www.dopracenabicykli.eu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte:

Ing. Martina Čižmáriková

cizmarikova@sala.sk

031/770 59 81 kl. 113

Prílohy